Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ARMAGEDDON.

2012.02.15

villamok-cikaznak.jpgMire gondolsz az Armageddon szó hallatán? Talán egy óriási katasztrófára? Noha a Bibliában csak egyszer fordul elő ez a kifejezés,a hírközlési eszközök és a vallási vezetők gyakran használják. Vajon az Armageddonról alkotott általános elképzelések megegyeznek azzal, amit a Biblia tanít? Érdemes utánajárni a válasznak. Hogy miért? Azért mert ha tudjuk a teljes igazságot,alaptalan félelmeink megszűnhetnek,derűlátóan tekinthetünk a jövőbe,és megváltozhat Istenről alkotott véleményünk. Vajon az Armageddon,az emberiség által okozott katasztrófa? Az újságírók és a kutatók gyakran emberek okozta katasztrófákat neveznek Armageddonnak. Például az I. és a II. világháborúra több ízben is Armageddon szóval utalnak. Mikor a két világháború után félő volt,hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió atomfegyvereket vet be egymás ellen,az akkori  média egy lehetséges nukleáris Armageddonról beszélt. A kutatók a környezetszennyezés kapcsán is nagyon sokszor emlegetik az Armageddon kifejezést,mivel attól tartanak,hogy drasztikus változások fognak bekövetkezni az időjárásban. Mit feltételez ez a nézet? A föld jövője teljes mértékben az emberek kezében van. Ha a kormányzatok nem hoznak bölcs és eredményes döntéseket,a föld végleg elpusztul. Mit tanít a Biblia? Isten nem fogja engedni,hogy az emberek elpusztítsák a földet. A Biblia arról biztosít minket,hogy Isten nem pusztán a semmiért teremtette a földet,hanem azért hogy "lakjanak rajta". ( Ézsaiás 45:18 ). Nem fogja hagyni,hogy az emberek megsemmisítsék a bolygónkat, hanem "pusztulást (hoz) azokra,akik pusztítják a földet" ( Jelenések 11:18 ). Vajon Armageddon egy természeti katasztrófa? Az újságírók néha a nagy erejű természeti katasztrófákat az Armageddon szóval jelölik. Például a 2010-ben Haitin történt katasztrófa után egy tudósítás armageddoninak nevezte a helyzetet,ezzel a szóval jellemezte az óriási földrengés okozta szenvedést,pusztulást és halált. A riporterek és a filmkészítők nemcsak olyan eseményekre utalnak a kifejezéssel,melyek már megtörténtek,hanem olyanokra is,melyek bekövetkezhetnek. Például az Armageddon szóval írják le,milyen következménye lenne,ha egy aszteroida csapódna a földbe. Mit feltételez ez a nézet? Armageddon véletlenszerűen következik be,és válogatás nélkül jókat,rosszakat elpusztít. Vajmi keveset tehetünk azért,hogy megvédjük magunkat. Ezzel szemben mit tanít a Biblia? A fentiekkel ellentétben Armageddonkor csak a gonoszok fognak elpusztulni. A Biblia azt ígéri,hogy "egy kis idő még,és nincs többé gonosz,nézed a helyét,és nincsen sehol" ( Zsoltárok 37:10 ). Vajon Isten elpusztítja a földet Armageddonkor? Sok vallásos ember úgy gondolja,hogy lesz egy úgynevezett végső összecsapás a jó és a rossz között,és a bolygónk akkor elpusztul. Egy felmérés szerint,melyet egy közvélemény-kutatással foglalkozó társaság ( Princeton Survey Research Associates ) készített az Egyesült Államokban,a megkérdezett felnőttek 40 százaléka véli úgy,hogy a világnak egy armageddoni csatában vége lesz. Mit feltételez ez a nézet? Isten nem úgy alkotta meg az embert,hogy örökké éljen,és a földet sem úgy tervezte,hogy vég nélkül fennmaradjon. Feltett szándéka szerint az emberiségnek egyszer meg kell semmisülnie. Mit tanít ezzel szemben a Biblia? A Biblia egyértelműen kijelenti,hogy Isten "alapította meg a földet annak szilárd helyein: megingathatatlan lesz az időtlen időkig,igen mindörökké" ( Zsoltárok 104:5 ).  A föld lakóiról pedig ezt mondja: "Az igazságosak öröklik a földet,és örökké rajta lakoznak" ( Zsoltárok 37:29 ). Világos,hogy a Biblia mást tanít,mint amit az emberek általánosságban hisznek Armageddonról. Mi tehát az igazság?

     MI VALÓJÁBAN ARMAGEDDON?

"sátáni lelkek... elmennek a földkerekség királyaihoz,hogy harcra toborozzák őket...arra a helyre,amelyet héberül Harmageddónnak hívnak"( Jelenések 16:14 16 ). Armageddon,néhány fordítás szerint Harmageddón,egy helynek neve. De úgy tűnik soha nem létezett ilyen nevű hely a földön. Mire utal igazából az Armageddon szó? Miért gondolnak a szó hallatán álltalában valamilyen eseményre,például háborúra? Összegyűlnek az Armageddonnak nevezett helyre. Az eredeti héber kifejezés,vagyis a Harmageddón azt jelenti,hogy "Megiddó hegye".Noha nem létezett ilyen hegy,volt azonban egy Megiddó nevű város.Stratégiai fontosságú utak kereszteződésnél feküdt,az ókori Izrael területének északnyugati részén. Sok döntő jelentőségű csatát vívtak a közelében. Ezért Megiddót a háború fogalmával társítják. Ám Megiddó igazi jelentősége nem abban rejlik,hogy milyen csaták színhelye volt,hanem abban,hogy miért került sor az ütközetekre. Megiddó az ígéret földjén helyezkedett el,azon a földön,melyet Isten Izrael népének adott ( 2Mózes 33:1  Józsué 12:7,21 ). Isten az izraelitáknak megígérte,hogy megvédi őket a támadásoktól,és így is tett ( 5Mózes 6:18,19 ) Például amikor a kánaánita Jábin király serege,Sisera vezetésével megtámadta Izraelt Megiddó közelében. Isten csodát tett hogy megvédje népét ( Bírák 4:14-16). Tehát a Har-Mageddon vagy más írásmóddal az Armageddon szó igen nagy jelentőségű,és jelképes értelemmel bír. Két hatalmas haderő közötti ütközetre utal. A Jelenések könyvének próféciája szerint Sátán és démonai a közeljövőben arra indítják az emberi kormányzatokat,hogy gyűjtséromok-csata-utan-ujsag.jpgk össze seregeiket. Ez a cselekmény egyértelműen Isten népe és az általuk végzett munka ellen fog irányulni. Ebben az ütközetben,amikor Isten győzelmet arat a támadók felett,több millió személy fog elpusztulni ( Jelenések 19:11-18). De miért okozná Isten több millió ember halálát,ha egyszer a Biblia azt írja róla,hogy "irgalmas,lassú a haragra...bővelkedik szerető kedvességben"? ( Nehémiás 9:17 ). Hogy választ kapjunk erre,vizsgáljunk meg három kérdést: 1.Ki indítja el a háborút? 2. Miért lép közbe Isten?  3.Milyen maradandó hatása lesz az összecsapásnak a földre és annak lakóira?

KI INDÍTJA EL A HÁBORÚT?

   Armageddon csatájában nem Isten lesz a támadó fél. Ő inkább védelmezni fogja a jó és igaz embereket,akiket máskülönben a támadók megsemmisítenének. A csatát a föld királyai,a világ nagy vezetői kezdeményezik. Miért kerül sor erre? Mert Sátán,egy bábjátékoshoz hasonlóan,úgy mozgatja majd a szálakat,hogy a politikai és katonai erők átfogó támadást indítsanak Isten imádói ellen ( Jelenések 16:13,14:19:17,18 ). Mivel egyes országokban már egyre nagyobb hangsúlyt kap a szólás-és vallásszabadság,elképzelhetetlennek tűnhet,hogy a kormányzatok bármely vallási mozgalmat megpróbálnának korlátozni,vagy felszámolni. Ám ilyesmi sajnos a XX.században már előfordult,és napjainkban is van rá példa. Csakhogy az Armageddonhoz vezető támadás két fontos szempontból is más lesz az eddigieknél. Először is,a kiterjedése világméretű lesz. Másodszor Isten minden korábbinál erőssebb válaszcsapást mér majd ellenségeire ( Jeremiás 25:32,33 ). A Biblia úgy utal erre az ütközetre,mint "a mindfegyveres-alakulatok.jpgenható Isten nagy napjának háborújára". 

MIÉRT LÉP KÖZBE ISTEN?

 Isten arra oktatja az imádóit,hogy szeressék az ellenségeiket,és megtatnítja nekik,hogy békések legyenek ( Mikeás 4:1-3  Máté 5:43, 44,  26:52 ). Ezért nem fognak majd fegyvert,amikor megtámadják őket. Ha Isten akkor nem lépne közbe,a népét eltipornák. Isten nevét szégyen érné,folt esne a hírnevén. És úgy tűnhetne,hogy érzéketlen,igazságtalan,és tehetetlen. Ilyen kimenetel elképzelhetetlen ( Zsoltárok 37:28 , 29 ). Isten senkit sem szeretne elpusztítani,ezért mindenkit figyelmeztet,hogy mit fog tenni a jövőben ( 2Péter 3:9 ). A Szentírásban feljegyzett beszámolókkal emlékeztet,hogy a múltban nem nézte tétlenül,ha megtámadták a népét (2Királyok 19:35 ). A Bibliában arra is figyelmeztet,hogy amikor a jövőben Sátán és az emberek,akiket bábként mozgat,megtámadják az imádóit,beveti erejét az érdekünkben,sőt szavában már rég megjövendölte,hogy el fogja pusztítani a gonoszokat ( Példabeszédek 2:21, 22 , 2Tesszalonika 1:6-9. A támadók előtt teljesen világos lesz,hogy a Mindenható Istennel szálltak szembe ( Ezékiel 38:21-23 ).

MILYEN MARADANDÓ HATÁSA LESZ AZ ÖSSZECSAPÁSNAK?

Armageddon háborújában több millióan fognak megmenekülni. Ezt követően béke lesz a földön ( Jelenések 21:3, 4 ). A Jelenése könyve említést tesz arról, hogy egy megszámlálhatatlan "nagy sokaság" túl fogja élni az összecsapást ( Jelenések 7:9, 14 ). Isten vezetésével, az ő eredeti szándékának megfelelően,vissza fogják állítani a paradicsomi körülményeket a földön. Lehet tudni hogy mikor támadják meg Isten népét?

MIKOR JÖN EL ARMAGEDDON?

"Láttam,és íme,egy nagy sokaság,melyet senki nem volt képes megszámolni,minden nemzetből,törzsből népből és nyelvből". "Ezek azok,akik kijönnek a nagy nyomorúságból" ( Jelenések 7:9, 14 ). A színtér már készen áll Armageddon háborújához. Sátán hamarosan összegyüjti a seregét,hogy az eddigi legnagyobb támadását indítsa a békés,látszólag védtelen nép ellen ( Ezékiel 38:8-12,  Jelenések 16:13, 14, 16 ). Honnan tudjuk hogy ez fog történni? A Biblia konkrétan megnevez eseményeket,melyekből megtudhatjuk,mikor lesz pontosan Armageddon csatája. Ezek közül már sokmindennek szemtanúi lehetünk,különösen napjainkban.

MOST ZAJLÓ ESEMÉNYEK.

Jézustól megkérdezték a tanítványai,hogy honnan lehet majd tudni,mikor lesz a világrendszer befejezése ( Máté 24:3 ). Válaszában előremutatott egy olyan időre,amikor "nemzet támad nemzet ellen,és királyság királyság ellen,és lesznek élelmiszer hiányok meg földrengések egyik hely után a másikon". Majd hozzáfűzte: "Mindez a gyötrő fájások kezdete"( Máté 24:7,8 ). Pál apostol ugyanezt az időszakot az utolsó napoknak nevezte,és azt mondta róla,hogy "nehezen elviselhető válságos" lesz ( 2Timóteusz 3:11 ). Vajon ez a leírás ráillik napjainkra?  Miért lesznek olyan nehezek ezek a napok? János apostoltól megtudhatjuk az okát.  Megjövendölte,hogy Sátán és démonai a tevékenységüket egy rövid ideig csak a föld körül fejthetik ki. Azt írta Sátánról, hogy ez idő alatt "nagy haraggal" lesz teljes ( Jelenések 12:7-12 ). Te is úgy látod és tapasztalod,hogy világszerte sok a dühös és erőszakos ember? Nem véletlen! Jézus azt is megemlítette,hogy ezekben a nehéz időkben egy rendkívüli munka fog végbemenni. Ezt mondta: "a királyságnak ( Isten királyságának ) ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek,és akkor jön el a vég" ( Máté 24:14 ). A Biblia azt is megemlíti, hogy közvetlenül milyen események előzik meg az Isten és az ellenségei közti összecsapást! Figyelj meg három beteljesedésre váró próféciát !

HAMAROSAN BEKÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK!

1. prófécia: "Béke és biztonság!"  A Biblia azt mondja,hogy a nemzetek ezt a jelentőségteljes kijelentést fogják tenni,mivel úgy gondolják,hogy meg tudják oldani a világ legfőbb nehézségeit. Ám az ezt követő események korántsem lesznek békések ( 1Tesszalonika 5:1-3 ).

2. prófécia: Politikai hatalmak fognak szembefordulni a vallási szervezetekkel. A Bibliában ezeket a politikai hatalmakat egy vadállat jelképezi,a világ hamis vallásait pedig egy asszony,mely a vadállaton ül ( Jelenések 17:3, 15-18 ). A jelképes vadállat elpusztítja azokat a vallásokat,melyek hamisan azt állítják magukról,hogy Isten szándékát viszi véghez. János apostol így írja le jelképes nyelvezettel ezt az izgalmas eseményt: " A tíz szarv pedig,melyet láttál,és a vadállat, ezek meg fogják gyűlölni a szajhát, s elhagyottá és mezítelenné teszik,és megeszik a húsát,és teljesen elégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta a szívükbe,hogy megvalósítsák gondolatát" ( Jelenések 17:16, 17 ).

  3. prófécia: Majd miután megsemmisül a hamis vallás,Sátán felsorakoztatja a nemzeteket Isten imádói ellen ( Jelenések 7:14 , Máté 24:21).

                                                           A SZERKESZTŐ: BALÁZS ZOLTÁN NIGHTFOX.

            

     

                                          

                        

                                    

 

                                               

 

 

                          

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 

ProfilképUtolsó kép


Facebook

Elérhetőség

Balázs Zoltán

Salgótarján

SZAVAZZ!
Milyen legyen az oldal?

Szerkesztőség :

06 30/559-7055

parduc1@windowslive.com

INFORMÁCIÓ


PONTOS IDŐ


SZÁMLÁLÓ

Üdvözöllek látogató! Te már jártál itt alkalommal.

ÜZENŐFAL

Ne add fel az álmaidat és az ábrándjaidat! Ne engedd, hogy az élet elvágja a zsineged, mielőtt fölorsóznád azokat az álmokat... tartsd feszesen... és orsózz... ne add fel... kapaszkodj bele a hálóba... s ha a már benne lévő álmok kiszökkennének, ugorj a vízbe és ússzál utánuk az életed kockáztatásával is... de ne engedd őket elszökni!


Levelezőlista
Archívum

Naptár
<< December >>
<< 2018 >>
Ke Sze Csü Szo Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Statisztika

Online: 1
Összes: 86442
Hónap: 1628
Nap: 44